Cookies! 

MKS online® gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast maken wij ook gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy omdat deze niet naar jou als persoon te herleiden zijn. 

lees ons cookiebeleid cookies accepteren

 

DRIE
MODULES

MKS verwijzen
Interactieve verwijsboom om stapsgewijs te bepalen onder welke wetgeving de zorg voor het kind buiten het ziekenhuis valt.
 
MKS naar huis
Digitaliseren van het hele transferproces van ziekenhuis naar huis in vier stappen.
 
MKS zorg thuis
Mogelijkheid om het zorgplan up-to-date te houden en waar nodig bij te stellen.  
 

MKS
verwijzen 

MKS verwijzen

MKS verwijzen is een interactief hulpmiddel voor professionals binnen en buiten het ziekenhuis om stapsgewijs te bepalen onder welke wetgeving de zorg voor het kind valt en naar welke instantie kan worden doorverwezen. Ook ouders (en/of het kind zelf) kunnen dit hulpmiddel gebruiken om inzicht te krijgen in het proces van doorverwijzen.

Gebruik MKS verwijzen direct:

MKS
naar huis

BINNEN DEZE MODULE HEBBEN DE VOLGENDE PERSONEN EEN EIGEN ACCOUNT:

 
 
Kind en ouder(s)
Kind en ouder(s) hebben eigen regie en de mogelijkheid om aan te geven waar behoefte aan is. 
 
Kinder- en/of transferverpleegkundige ziekenhuis
Zorgen voor een goede en volledige overdracht voor de zorgorganisatie buiten het ziekenhuis.
 
Kinderarts
Altijd inzicht in het zorgplan en dit ondertekenen voordat het kind naar huis gaat. Zo krijgt het kind ook buiten het ziekenhuis de juiste zorg.
 
Kinderverpleegkundige zorgorganisatie buiten het ziekenhuis
MKS naar huis geeft handvaten voor tijdens het huisbezoek, het opstellen van het zorgplan en het transfergesprek.
MKS naar huis
MKS naar huis bestaat uit het invullen van de hulpbehoeftescan, een huisbezoek, een transfergesprek en het opstellen van een zorgplan.
MKS naar huis digitaal
Hulpbehoeftescan
Binnen de hulpbehoeftescan wordt de zorgvraag, vanuit het perspectief van kind en ouder volledig in kaart gebracht. Ook is er aandacht voor de beleving van de zorg vanuit kind en ouder.
Huisbezoek
Bij het huisbezoek wordt de extramurale kinderverpleegkundige ondersteund door de huisscan: een lijst met benodigdheden die noodzakelijk zijn om de zorg goed te kunnen verlenen.
Transfergesprek
Een warme overdracht waarin samen het zorgplan wordt opgesteld.
Zorgplan
De kinderarts bekijkt en ondertekent het zorgplan digitaal als eindverantwoordelijke.
MKS naar huis is nu beschikbaar!
Gratis interactieve workshop
Benieuwd geworden? Vraag dan nu vrijblijvend en gratis een interactieve workshop aan. Of wil je graag meer informatie op een andere manier? Dat kan natuurlijk ook.
MKS naar huis is nu beschikbaar!
Gratis interactieve workshop
Benieuwd geworden? Vraag dan nu vrijblijvend en gratis een interactieve workshop aan

MKS
zorg thuis 

MKS zorg thuis
Binnen MKS zorg thuis draait het om een continue samenwerking tussen kind en ouder en de betrokken zorgverleners. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te rapporteren, het zorgplan te evalueren en het zorgplan waar nodig bij te stellen. Kind en ouder geven zelf aan welke zorgprofessionals vanuit de domeinen Medisch, Onwikkeling, Sociaal en Veiligheid betrokken zijn en toegang moeten krijgen tot hun zorgdossier. MKS zorg thuis is ontwikkeling.Houd mij op de hoogte