Cookies! 

MKS online® gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast maken wij ook gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy omdat deze niet naar jou als persoon te herleiden zijn. 

lees ons cookiebeleid cookies accepteren

 
MKS online®
de eerste resultaten uit de praktijk
 

Eerste
reacties 

​​​​
“Het scheelt voor ons tot een uur per overdracht! Dat kind en ouder het zelf kunnen invullen scheelt echt veel."

 “Printen, faxen en papieren downloaden uit verschillende systemen hoeft nu eindelijk niet meer!” 


- Kinderverpleegkundige ziekenhuis

 “Het transfergesprek van het tweede kind was al binnen een half uur afgerond, doordat ouders zoveel goede informatie hadden ingevuld."

“Erg prettig dat je tijdens het transfergesprek al zo veel informatie hebt.”

- Kinderverpleegkundige zorgorganisatie
 

​​​​ “Ik heb nu meer zekerheid dat er ook wordt uitgevoerd wat ik in gedachten heb."
 
- Kinderarts 

 “We wisten precies wat er tijdens het transfergesprek besproken werd, waardoor wij ook gericht vragen konden stellen”.
 
- Kind en ouder(s)
 

Wat levert
MKS online® op?

 
 

 
 
Privacy is beter gewaarborgd
Door de hoge mate van informatiebeveiliging is er meer zekerheid dat alleen relevante personen inzicht hebben in de gezondheidsinformatie van een kind.
 

 
 
Verminderen administratieve last
Papierwerk wordt overbodig gemaakt en er wordt beter samengewerkt.
 

 
 
Tijdbesparend
Door kind en ouder(s) zelf vragen te laten invullen levert dit veel tijd op voor de zorgprofessional.
 

 
 
Zorgplan op basis van de vier kinderleefdomeinen
Een volledige inventarisatie geeft een compleet beeld van de zorgvraag.
 

 
 
Meer eenduidigheid en kwaliteit
Een kind die met sondevoeding naar huis ging en waarvoor MKS online® niet gebruikt is voor de overdracht, bleek achteraf meerdere zorgvragen te hebben dan in de overdracht van het ziekenhuis duidelijk werd.
 

 
 
“Als we de overdracht via MKS online® hadden gedaan was er een grote kans dat we eerder wisten dat het niet alleen om sondevoeding ging."

Kansen voor
Verbetering

 
Het is belangrijk dat MKS online® aansluit bij de praktijk. Daarom nemen wij de feedback die gebruikers geven ook erg serieus. Bekijk hieronder per gebruiker welke inhoudelijke feedback is binnengekomen is en wat er precies mee gedaan is. 
 


voorlopige
conclusie

Uit het lanceringstraject is het volgende gebleken over MKS online®:

 Tijdbesparend
 Volledige overdracht van hoge kwaliteit
 Ouders goed op de hoogte
 Breed inzetbaar voor verschillende doelgroepen
 Transmurale samenwerking binnen hetzelfde online omgeving verbetert overdracht
 Eigen regie voor kind en ouder wordt als positief ervaren
 Domeinoverstijgende inventarisatie heeft een positief effect
Kinderarts kan eindverantwoordelijkheid voor de zorg thuis beter dragen

Daarnaast heeft MKS online® geen enkele keer storing gehad!
 

Acht kinderen en hun gezin
Acht kinderen zijn naar huis gegaan met een overdracht van MKS online® bij een samenwerking tussen het Martini Ziekenhuis en KinderThuisZorg.
            
  


Aandachts-
punten

1.
Om MKS online® op de juiste manier te kunnen gebruiken, is het van belang dat de werkprocessen rondom het overdragen van informatie anders anders worden georganiseerd. Dit vergt een cultuuromslag binnen het ziekenhuis en de zorgorganisatie.

Dit vraagt de aandacht van verschillende afdelingen in een organisatie zoals verpleegafdelingen maar ook stafafdelingen. Bovenal vraagt dit een sterk commitment in organisaties om het MKS in de organisatie te implementeren. Dit commitment zal meer gestimuleerd moeten worden door beleidsmakers en financiers om landelijk een kwaliteitsslag te kunnen maken.

2.
Factoren die de tijdbesparing die MKS online® met zich meebrengt kunnen beïnvloeden:
- De capaciteit van ouder(s) om zelf vragen over de gezondheid van hun kind in te vullen en gebruik te maken van een online systeem.
- De mate waarin professionals al ervaren zijn in het gebruik van MKS online®.

 

HET KIND EN GEZIN CENTRAAL STELLEN, ER WORDT VEEL OVER GEPRAAT, MAAR DURF JIJ HET TE DOEN?
Het lanceringstraject loopt nog tot 31 mei 2019.
Ook starten?
 

 
  Geen implementatiekosten gedurende de pilot!
 Stroom nog tijdens de pilotperiode in en betaal slechts eenmalig 15 euro per overdracht waarbij alle functionaliteiten van de module gebruikt kunnen worden! 
 Snel geregeld: implementatie binnen een dag!
 Maandelijks opzegbaar
 Kwalitatief betere overdracht
 Maak direct tijd vrij bij kinder- of transferverpleegkundigen